Image

Yerel ve Geniş Alan Ağları

Yerel Alan ağları, işyeri, konut, ofis, okul, kampüs gibi sınırlı ve birbirine yakın alanlarda cihazalrarı birbirine bağlayan, yerel etki alanına sahip ve yerel olarak yönetilen bilgisayar vb. aygıtları içeren bilgisayar ağlarıdır. Yerel alan ağları aynı zamanda dosya ve uygulama gibi kaynaklar ve hizmetlerin paylaşmasınıda sağlar.

Yerel alan ağlarının fiziksel yapılarını göstermek amacıyla ağ diyagramları kullanılır ve network ağının mantıksal yapısını gösterir. Yerel Alan Ağları için iki iletişim teknolojisi kullanılır, bunlardan biri Ethernet diğeri ise Wireless’dır. Geleneksel bir ethernet ağı, aygıtların ethernet kabloları yardımıyla bağlandığı hub ve switch(yönlendirici)‘lerden oluşmaktadır. Geleneksel bir kablosuz ağ ise sinyalizasyon yönetimiyle kablosuz erişim noktaları üzerinden cihazların birbirleri ile bağlantı kurmalarını ve veri aktarımını sağlar. Her iki teknoloji de cihazların doğrudan birbirleriyle bağlantı kurmalarına izin verir. Yerel alan ağlarının işlevleri ise bununla sınırlı durumdadır.

Geniş Alan ağları, yerel alan ağlarına göre şehirler, ülkeler gibi daha geniş bir coğrafi alanı kapsayan ve birden çok yerel alan ağını içeren özel iletişim ağlarıdır. Mevcut en büyük geniş alan ağı İnternet’tir ve Internet bir bütün olarak düşünüldüğünde, yerel alan ağları ile metropol alan ağlarının birbirine bağlanmasını sağlar. Bir kurumdaki geniş alan ağı kurumun merkez, şube, bulut servisleri gibi bölgelerine bağlantılar içermektedir.

Geniş alan ağına bağlı cihazlar telekomünikasyon sistemlerini kullanarak kiralık devreler, uydular veya internet bağlantıları yardımıyla birbirlerine bağlanabilirler. Bu bağlantılar kurulurken Internet Servis Sağlayıcılardan da hizmet alınabilir.

Geniş alan ağı kapsamındaki birden fazla yerel alan ağı bağlantıları için birbirinden bağımsız ağlar arasında iletişimi sağlayan yönlendirici (router) cihazları kullanılır. Yönlendirici ler (router) yardımıyla geniş alan ağına ait tüm ağların birbirleriyle bağlantı kurma olanağı sağlanır. Geniş alan ağları kullanıcıların uygulamalara, hizmetlere, kaynaklara erişim için de imkan tanır. Tek ve merkezi bir bölge üzerinden kullanıcılar istenilen kaynak, hizmet veya uygulamalara geniş alan ağı üzerinden erişebilir.

Image