Image

Bt Güvenlik Ürünleri / Sistemleri Bakım

BT Güvenlik Ürünleri/Sistemleri Bakım/Destek; müşterilerin BT sistemlerinin sürekliliğini, veri bütünlüğünü, doğruluğunu ve gizliliğini sağlayacak bilgi güvenliği destek ürünlerinin/sistemlerinin kuruluşlarını, donanım ve sistem sorunlarının giderilmesini ve sorunsuz çalışmayı sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen teknik destek hizmetleridir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür. “Uzaktan” veya “Müşteri Yerinde” verilebilir.

Bilgi güvenliği ürünlerine/sistemlerine verilecek olan bakım/destek hizmetleri, servis sağlayıcı ile müşteri arasındaki hizmet sözleşmesinin içeriğine bağlı olarak aynı zamanda bilgi güvenliği süreçlerinin belirlenmesi ve organizasyonlar içerisindeki bilgi akışının güvenilir hale getirilmesi konularını da kapsayabilir.

Kapsam Dışı Konular

BT  Güvenlik  Ürünleri/Sistemleri   Bakım/Destek  hizmeti   dışındaki   tüm   hizmet  alt   bileşenlerine   ilişkin   destek,   yönetim  ve danışmanlık hizmetleri,

  • Tüm güvenlik ürünleri donanım/sistem yatırım maliyetleri,
  • Data, internet hatları gibi tüm hat bağlantılarının yatırım ve işletim maliyetleri,
  • Uzak alan bağlantılarında oluşabilecek, ilgili servis sağlayıcı (Türk Telekom, İnternet Servis Sağlayıcı vb.) kaynaklı problemler ve bu problemlerden kaynaklanan kesintiler,
  • Müşteri ya da üçüncü şahısların; hata, kasıt ya da ihmali, ani voltaj değişiklikleri, klima şartlarının sağlanmaması, genel mücbir sebepler ve bunlara benzer nedenler ile oluşacak hasar ve arızalar,
  • Servis sağlayıcının yazılı onayını almadan sistem üzerine yapılan ekleme ya da değişikliklerden dolayı meydana gelen sorunlar ve bu sorunların yol açtığı her türlü olumsuzluklar.

BT Güvenlik Ürünleri Bakım/Destek hizmetleri; bilgi teknolojilerini iş akışlarının önemli parçası olarak barındıran bilgi teknolojilerinden kaynaklanabilecek problemlerin iş akışlarının devamlılığını, bütünlüğünü ve gizliliğini tehdide düşürmesi ile zarar görme olasılığı bulunan, iş ortaklarının ve müşterilerinin bilgilerini gizli tutmakla sorumlu olan tüm firmalar tarafından kullanılabilir.

Image
Image