Image

Kalite Yönetim Prensiplerimiz

Profesyonel Hizmet

Bilişim sektöründe, müşterilerimizin beklenti ve gereksinimlerini iyi analiz etmek, bu beklenti ve gereksinimlere en etkin ve yaratıcı çözümleri, uygun maliyetle, zamanında hızlı ve kaliteli servis hizmeti vererek, müşteri memnuniyeti ve güvenini sağlamak.

Etik, İş Gücü, İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanları ve müşterileri ile tüm ilişkileri karşılıklı güven, dürüstlük ve açıklık ilkesine bağlı olarak inşa etmek, eleştri ve değişime açık olmak. Hizmet sürekliliğinde istikrarın sağlanması için bilgi güvenliği, iş sağlığı, iş güvenliği çevre yönetimi ve iş sürekliliği konularında risklerin periyodik olarak değerlendirilmesi ve müşteri hizmet yönetimine girdi sağlamak.

Çevreci

Çevre duyarlılığının arttırılması için çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın farkındalıklarının arttırılması yönündeki faaliyetlerin yanı sıra çevreyi, insan sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyen uygulamaların kullanılması ve kullandırılmasını sağlamak

Müşteri Odaklı

Müşteri şikayetlerinin çözümü ile ilgili olarak etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunmak ve müşterilerin haklarını korumak. Tüm şikayetleri kayıt altına alarak, şikayet çözümü ile ilgili yapılan çalışmaların ardından elde edilen bulguları ve çözümleri müşteri ile paylaşmak

Kalite Belgelerimiz

ISO 9001
Kalite Yönetim Sistemi

Etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlar. Kuruluşun ürün ve hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir standarda uygun olduğunu gösterir. 2000 Yılında Alındı

ISO 45001
İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve risklerini en aza indirgemek ve iş güvenliği - işçi sağlığı ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle ilgili asgari şartları ortaya koymak için geliştirilmiş bir sistemdir. 2012 Yılında Alındı

ISO 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Kuruluşun tüm riskleri göz önüne alınarak, bilgi güvenliğinin sistemli olarak uygulanması ve oluşan risklerin yok edilmesi veya kabul edilebilir seviyeye çekilmesini sağlamak amacı ile kurulan, izlenen ve sürekli iyileştirilen bir yönetim sistemidir. 2010 Yılında Alındı

ISO 20000-1
BT Hizmet Yönetim Sistemi

Bilgi teknolojileri hizmeti sunmaya yönelik, sistemin planlanması, yönetilmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesi için gereken şartların belirtilmesini, kuruluşun uygulama taahhüdünü kapsamaktadır. 2010 Yılında Alındı

ISO 10002
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

Elektronik ticaret dahil, ticari veya ticari olmayan faaliyetlerin tümü için etkili ve verimli müşteri şikayetlerini ele alma prosesinin tasarımı, uygulanması ve iyileştirilmesi için geliştirilmiş bir sistemdir. 2010 Yılında Alındı

ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi

Şirketlerin çevresel performanslarının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi süreçlerini tanımlayan uluslararası bir standarttır. 2012 Yılında Alındı