Image

Ayrıcalıklı Hesap Güvenliği

Ayrıcalıklı hesaplar, bir kuruluşun en hassas ve krtik sistemlerine erişimini sağlamaktadır. Bu ayrıcalıklı hesaplar, yetkisiz kişiler veya zararlı uygulamalar tarafından kolayca çalınabilmektedir. Ayrıcalıklı hesap bilgilerini proaktif olarak güvence altına almak ve yönetmek için kontroller yapılmayan organizsayonlar, veri ihlalleri, telafisi mümkün olmayan sistem hasarları, başarısız denetimler ve cezalar ile karşı karşıya kalabilmektedir.