Image

Bütünleşik İletişim Çözümleri

Bütünleşik iletişim çözümleri, iş süreçlerini optimize etmek amacıyla ses , video, veri, anlık mesajlaşma, video konferans , web işbirliği yazılımı, mobilite gibi teknolojilerin entegre edilerek gerçek zamanlı katılımı destekleyen iletişim, konferans ve altyapı çözümlerini ifade eden çözümler bütünüdür. 

Bütünleşik iletişim, birden fazla cihaz ve medya türü arasında mantıklı, kullanıcı dostu arabirimler yardımıyla iletişimi kolaylaştıran ve aygıtlar arası iletişimi bütünleşik bir sistem entegrasyonu yardımıyla yapılandıran bir dizi teknoloji ve üründen oluşur. En geniş anlamıyla bütünleşik iletişim, TCP / IP ağı aracılığıyla bağlantı sağlanan her türlü iletişim birimini kapsar.

    Bütünleşik iletişimin en önemli amacı, kullanıcının senkron ve asenkron iletişimi destekleyen entegre bir yazılım yardımıyla ayrı iletişim yöntemlerinin tek bir bütünleşik kullanıcı deneyimine dönüştürülmesidir. Bütünleşik İletişim çözümleri, iş süreci yazılımlarına kolaylıkla entegre edilebilir.

Bütünleşik iletişim teknolojileri arasında e-posta, SMS, video, ses, veri ,dizin hizmetleri, presence, mobilite, web işbirliği yazılımı, anlık mesajlaşma , sesli ve görüntülü konferans , IP telefon sistemleri yer almaktadır.

Image