Image

Nesnelerin İnterneti (IOT)

Nesnelerin Interneti (IOT), internete bağlı cihazların, internet üzerinden tamamen dış ortamla iletişim kurmak için alıcılar yardımıyla gömülü bir teknoloji kullanan aygıtlar ile iletişim sağlamasına imkan tanıyan yeni nesil internet teknolojisini belirtir ve kablosuz teknolojilerin, mikro elektromekanik sistemlerin (MEMS), mikro servislerin ve internetin birleşmesi ile geliştirilmiştir.

Nesnelerin Interneti (IOT) teknolojisinde, verilerin üretildiği sensörlere sahip makineler, nesneler, hayvanlar ya da insanlarla ilişkili cihazlar, başka kaynaklara ihtiyaç duymadan internet üzerinden veri aktarabilir, veri alabilir, aldıkları verileri işleyebilir ve analiz edebilir.

Nesnelerin Interneti yardımıyla şirketler iş yapış şekillerini değiştirir duruma gelmiştir. Şirketler, müşterilerinin ürünleriyle nasıl etkileşimde olduklarını tespit etmek için internete bağlı sensörler yardımıyla ürünlerini uzaktan izleme, algılama ve kontrol etme esnekliği kazanmışlardır. Ayrıca, sensörler yardımıyla gerekli bilgileri alıp buna uygun politikalar geliştirebilir, sorunları tespit edebilir, etkin önlemler alabilir, olay veya durumlara karşı alarmlar üretebilir, performans ölçümleri yapabilir, buna uygun alınacak aksiyonları otomatize edebilir duruma gelmektedir.

Nesnelerin Interneti (IoT) teknolojisinde nesneler sensörlerle gömülü hale geldikçe ve iletişim yeteneği kazandıkça yeni bilgi ağları, yeni iş modelleri, yeni iş süreçleri gelişmektedir. IoT ile birlikte maliyetler ve riskler en aza indirilmeye başlanmıştır.

Nesnelerin Interneti (IoT) kapsamında, otomobiller, tüm elektronik cihazlar, akıllı ev ve LED sistemleri, çalar saatler, hoparlör sistemleri, cep telefonları, kulaklıklar, mutfak aletleri, kalp pilleri vb. gibi birçok nesnenin yanında hayvanlar da IoT kapsamında sayılabilir.

"Nesnelerin Interneti" kavramının kullanım alanlarını şöyle sıralayabiliriz;

  • İmalat

  • Enerji

  • Taşımacılık

  • Akıllı Şehirler

  • Devlet

  • Eğitim

  • Perakende

  • Sağlık

  • Finansal hizmetler

Gartner raporlarına göre 2020 yılına kadar internete bağlı cihaz sayısının 26 milyarın üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Teknoloji devi şirketlerin yapmış olduğu araştırmalara göre ise şirketlerin %70’I işlerini geliştirmek için IoT proje verilerini kullanmaktalar.