Image

Veri Kaçaklarını Önleme Sistemi (DLP)

Veri Kaçaklarını Önleme Sistemi, bilgi kaybının engellenmesi anlamına gelir ve Bilgi Güvenliğinde değerli verilerin başkların eline geçmesini engellemek üzere oluşturulmuş bir teknolojidir. DLP çözümleri ile proje dokümanlar, kaynak kodlar, analizler, personel bilgileri, fiyat listeleri, AR-GE çalışmaları, askeri bilgiler, kişisel verileri vb. sisteme tanıtarak bu bilgilerin çalınmasını veya kurum dışarısına istenmeyen bilgi transferlerini engelleyebilirsiniz. 

Image