Image

Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama

Bir kimlik belgesini kanıtlamak için birden çok kimlik doğrulama faktörü kullanılması, yetkisiz bir saldırganın erişim için gerekli faktörleri  sağlayamayacağı önermesine dayanmaktadır. Bir kimlik doğrulama girişiminde sunulan bileşenlerin en az biri eksik veya yanlış ise kullanıcının kimliği yeterli derecede kesin ve varlığa erişim sağlanmazsaa erişim engellenebilmektedir. Çoğu güvenlik sistemine entegre edilerek mevcut güvenlik sistemlerinin bir adım daha güvenli kılmasına imkan sağlamaktadır.