Image

Ana Hedefler

 

  • Stratejilerimiz doğrultusunda şirket kültürümüze uyum sağlayabilecek, potansiyel sahibi insan kaynağını Destek Ailesinin bir üyesi yapmak ve sürekli gelişimine katkıda bulunmak.
  • Kurumsal hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için insan kaynağımızın en iyi şekilde yönetilmesini ve değişim kültürünün çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak.
  • Çalışan profilimizi sürekli yükseltmek ve geliştirmek.

Temel Prensip ve Sorumluluklar

  • Stratejilerimiz doğrultusunda ana İK politika ve stratejilerini tespit etmek ve geliştirmek.
  • Temel değerlerin yayılımını sağlamak.
  • Modern uygulamaları, faaliyetleri araştırmak, bilgi paylaşımı sağlamak, organizasyon, uygulama ve iyileştirmelere destek vermek, sonuçları ve ana uygulamaları denetlemek ve üst yönetimi görüş ve önerileri ile bilgilendirmek.
  • Çalışanların bağlılığı, motivasyonu, liderlik kalitesi ile İK süreçlerinin etkinliğini ölçerek değerlendirmek.

Performans ve Kariyer Yönetimi

Performans değerlendirme, çalışanların hem iş hedefleri hem de yetkinlikleri dikkate alınarak gerçekleştirilir. Verilen hedefleri gerçekleştiren, kendisini bulunduğu görevin üzerindeki mesleki ve kişisel normlara uygun olarak sürekli geliştirerek fark yaratan kişileri tespit eder ve çalışanlarımızı en etkin şekilde değerlendiririz.

Eğitim

Çalışanlarımızın doğru işi yapmalarına ve yaptıkları işte en iyi olmalarına destek olmak, rehberlik yapmak ve gerekli ortamı sağlayarak iş hedeflerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak temel ilkemizdir. Bilgi ve deneyimlerimizin takım çalışması içerisinde paylaşılması ve yaygınlaştırılması için gerekli çalışma ortamları yaratarak proje çalışmaları, rotasyon gibi farklı eğitim ve gelişim metotları uygulanmaktadır.

İşe Alım

İnsan kaynağı ihtiyaçlarımız stratejik hedeflerimiz doğrultusunda belirlenir. İşe alımlar vizyon, misyon, amaç ve ilkelerimiz doğrultusunda gerçekleştirilir. İşe alım sürecimizde, performansları ile fark yaratacak, değişime açık, değerlerimizi benimseyip yaşatacak insan kaynağının şirketimize kazandırılması hedeflenmektedir.

Açık pozisyonlarımıza göz atmak veya CV'nizi bırakmak için.

Sağlık, Güvenlik ve Çevre Koruması

Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı ile çevre koruması öncelikli konularımızdandır. Bu bilinçle hem yöneticilerimizin hem de çalışanlarımızın işbirliğini esas alırız. Yürürlükteki çevre, sağlık ve güvenlik kanun ve yönetmeliklerine uygun hareket ile sürdürülebilir hizmet ilkelerine uyarız. Bu konularda periyodik kontroller ve bilinçlendirme eğitimleri ile şirket kültümüz olarak yaygınlaşmasına odaklanırız.

Ücret Yönetimi ve Yan Haklar

Çalışanlarımızın ücretleri, enflasyon oranı, işin gerekliliği ve piyasa koşulları dikkate alınarak belirlenir. İş-ücret dengesinin sağlanması, performans’a göre ücretlerin farklılaştırılması, ücret araştırmalarının yapılması ve şirket içi adaletin sağlanması temel prensibimizdir. Belirlenen ücret ve yan haklar belirli bir sistem dahilinde tüm yasalara, düzenlemelere ve yönetmeliklere uygun olarak yönetilir.