Image

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarımız

Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği, kontrol edildiği ve bütün çalışanlara duyurulduğu bir çalışma ortamı sağlamak.

Ekipman, hammadde ve is aracı seçiminde is sağlığı - iş güvenliğine uygun malzeme seçimi yapmak.

Personelimizin sorumlulukları kapsamında gerekli eğitim desteğini sağlamak.

Faaliyetlerimizin İSG tehlike ve risklerini periyodik olarak gözden geçirmek.

Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkânlarını oluşturmak, sürdürmek ve acil durum risklerini azaltmak.

Bünyemizde iş güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik ve tüzüklere bağlı olarak Ohsas 18001 standartlarına uygun isçi sağlığı ve is güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmak ve sürekli iyileştirmeyle destekleyerek güncel tutmak.