Image

Çağrı Bazlı Hizmetler

Çağrı Bazlı Hizmetler, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda herhangi bir sözleşmeye bağlı kalmaksızın servis ihtiyacına göre verilen ve çağrı bazlı değerlendirilen tüm teknik servis hizmetleridir. 

Bu kapsamda verilen hizmetler ürün grubu bağımsız donanımsal, yazılımsal, sistem ve/veya network uzmanlığı olarak sağlanabilir. Garanti kapsamında veya garanti kapsamı dışında olan ürünler için uzak erişim ile, tamir merkezinde veya müşteri yerinde hizmet verilebilir. Müşterilerden gelen talep doğrultusunda verilecek olan hizmet tipine göre teklif verilir ve tekliflerin onaylanmasını takiben mutabık kalınan tarihlerde ilgili hizmet sağlanır.