Image

Uçtan Uca BT Tasarımı

Danışmanlık Hizmetleri, günümüz BT problemlerine en uygun çözüm önerilerinin sunulabilmesi amacıyla gereksinimlerin belirlenmesi, bileşen ve entegrasyon araçlarının belirlenip tasarlanmasına yönelik olarak verilen hizmetlerdir. Ürün kurulumu ya da devreye alınması gibi hizmetleri içermezler, kısa sürede bilgi birikim aktarımı ihtiyacı duyan kurumlar için uygundur.

Danışmanlık Hizmetleri üç ana başlık altında özetlenebilir

Sistem ve Ağ Danışmanlığı

BT sistem ve ağ bileşenlerinin günümüz teknoloji standartlarına uyarlanarak en uygun çözümlerin müşteriye sunulması hizmetidir.

Ağ ve Sistem Güvenliği Danışmanlığı

Kurumların BT ağ ve sistem bileşenlerinin bütünlüğünü ve güvenliğini tehdit edecek her türlü atak tipine karşı koyabilmek amacıyla güncel güvenlik çözümlerinin tasarlanması, kurumlara özel uyarlanması ve sunulması hizmetleridir.

Olağanüstü Durum Danışmanlığı

Risk ve etki analizleri sonrasında İş Sürekliliği & Felaket Kurtarma Merkezi süreçleri hazırlanıp uygun yapı tasarlanarak, kurumun BT altyapı hizmetlerini etkileyen afet ya da teknik arıza durumunda, hizmetlerin belirlenen farklı konumlarda devam ettirilebilmesini sağlayacak hizmetler sağlanmaktadır.

Müşterilerimizin, hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar doğrultusunda ihtiyaçları belirleyecek danışmanlık hizmetleri sunarak, daha hızlı, verimli, düşük riskli ve yüksek marjlı otomatik sistemlere geçişi için gerekli olan BT ürünleri için POC çalışmalarını, tasarım, kurulum ve destek hizmetleri sunuyoruz.

Kurumların BT ağ ve sistem bileşenlerinin bütünlüğünü ve güvenliğini tehdit edecek her türlü atak tipine karşı koyabilmek amacıyla güncel güvenlik çözümlerinin tasarlanması, kurumlara özel uyarlanması ve sunulması hizmetleridir.

Risk ve etki analizleri sonrasında İş Sürekliliği & Felaket Kurtarma Merkezi süreçleri hazırlanıp uygun yapı tasarlanarak, kurumun BT altyapı hizmetlerini etkileyen afet ya da teknik arıza durumunda, hizmetlerin belirlenen farklı konumlarda devam ettirilebilmesini sağlayacak hizmetler sağlanmaktadır.