Image

İşletim ve Yönetim Hizmetleri

İşletim ve Yönetim; müşterilerin BT sistemlerinin, sunuclarının, iletişim ağalarının, veritabanlarının, uygulamalarının ve bilgi güvenliği sistemlerinin kesintisiz ve güvenli iletişimini, sistem yönetimi araçları ile izlenmesini (monitoring), performans yönetiminin, yedekleme ve yedekten dönme işlemlerini sorunlar oluşmadan müdahale -  sorun oluştuğunda hızlı ve kesin çözüm ile problem yönetimini, kapasite yönetimi ile yeni teknolojilerin takibi ve uyarlamasını içeren, belirli servis saatleri içerisinde, belirli servis ve destek seviyeleri uyarınca verilen hizmetlerdir. Müşterinin gereksinimine ve hizmet sözleşmesi şartlarına bağlı olarak "Müşteri Yeinde", "Uzaktan" veya "Servis Sağlayıcı Yerinde" modelleri ile sağalanabilirler.    

İşletim ve Yönetim Hizmetleri kapsamında tüm sistem yönetimi (kullanıcı işlemleri, erişim ve yetkilendirmeler, sistem kaynaklarına ulaşım ve paylaşımlar, tanımlamalar, güvenlik güncellemeleri vb.) faaliyetleri servis sağlayıcı ekipleri tarafından gerçekleştirilir.

İşletim ve Yönetim Hizmetleri dört ana grup altında verilmektedir:

 • Sistem İşletim ve Yönetim hizmetleri: Müşterilerin e-mail, file, print, domain, web, RAS, terminal, FTP servislerinin, sunucu işletim sistemlerinin ve yedekleme sistemlerinin işletimi ve yönetimi.
 • Uygulama İşletim ve Yönetim hizmetleri: Müşterilerin ERP, CRM, Portal, İş Akışı, Call Center Uygulamaları vb. kurumsal uygulamalarının işletimi ve yönetimi.
 • Network İşletim ve Yönetim hizmetleri: Müşterilerin yerel alan (LAN), geniş alan (WAN) ve kablosuz iletişim ağlarının işletimi ve yönetimi.
 • Bilgi Güvenlik Sistemleri İşletim ve Yönetim hizmetleri: Müşterilerin Firewall, anti-virus, anti-spam, IDS/IPS gibi bilgi güvenlik sistemlerinin işletim ve yönetimi.

Kapsam Dışı Konular

İşletim ve Yönetim hizmetleri dışındaki tüm hizmet alt bileşenlerine ilişkin destek, yönetim ve danışmanlık hizmetleri

 • İşletimi yapılan sistemlerin (yazılım&donanım) yatırım maliyetleri
 • İşletimi yapılan sistemlerde karşılaşılan donanım ve yazılım arızalarından kaynaklanan problemlerin çözümü
  • Uzak alan bağlantılarında oluşabilecek, ilgili servis sağlayıcı (Türk Telekom, İnternet Servis Sağlayıcı vb.) kaynaklı problemler ve bu problemlerden kaynaklanan kesintiler
  • Müşteri ya da üçüncü şahısların, hata, kasıt ya da ihmali, ani voltaj değişiklikleri, klima şartlarının sağlanmaması, genel mücbir sebepler ve bunlara benzer nedenler ile oluşacak hasar ve arızalar (müşteri yerinde verilen işletim ve yönetim hizmetleri için geçerlidir)
  • Servis Sağlayıcının yazılı onayını almadan sistem üzerine yapılan ekleme ya da değişikliklerden dolayı meydana gelen sorunlar ve bu sorunların yol açtığı her türlü olumsuzluklar

İşletim ve Yönetim hizmetleri; ana işine odaklanarak bilgi teknolojilerinde ilk yatırım maliyetinden tasarruf etmek isteyen, zamana yayılmış ödeme fırsatı ile maliyet avantajları sağlamayı tercih eden, hizmet düzeyi anlaşması ile performansını garanti ederek ve insan kaynaklarında eleman kaybetme riskini ortadan kaldırarak uzmanlıklardan faydalanmayı amaçlayan tüm firmalar tarafından kullanılabilir.