Image

Değişiklik Yönetim Sistemleri

Günümüzün iş biriliği ortamında, kuruluşlar üçüncü taraf tedarikçiler, yükleniciler, geçici çalışanlar ve daha pek çok şey de dahil olmak üzere ayrıcalıklı hseaplara erişen bir dizi son kullanıcıyı desteklemektedir. Dış ve iç riskleri azaltmak için kuruluşlar, son kullanıcı deneyimini etkilemeden ayrıcalıklı hesap oturmalarını yönetmeleri, izlemeleri gerekmekte ve tüm değişikliklerin kayıt altına alınması gerekmektedir.