Image

Çevre Politikamız

Destek A.Ş. tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini karşılamada gerçekleştirdiği tüm operasyonlarda sürekli iyileştirmeler yaparak; çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı bir biçimde hareket etmektedir. İşimizi geliştirirken doğayı korumayı ve zararlı etkileri en aza indirgemeyi hedeflemekteyiz.

Geri dönüşüm imkânı olan her türlü ürün, yarı işlenmiş ürün ve hammaddenin yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeleri sürekli yaparız.

Çöplüğe tehlikesiz sıfır atık taahhüdüne uyumlu hareket ederiz. Ulusal ve uluslararası standartlar gereği önlemlerimizi alırız.

Atık miktarlarını ve enerji tüketimini, her yıl belirlenen Çevre Koruma ve Geliştirme Amaç ve Hedefleri doğrultusunda azaltarak, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma ve böylece Ekolojik Dengeyi Korumayı hedefleriz.

Tüm çalışanlarımızı, çevreyi koruma, doğal yapıya saygı konularında bilinçlendirmek ve çevrenin korunması çalışmaları için teşvik etmek, görevlendirmek, katılımlarını sağlamak için çalışırız.

Muhtemel acil durumları, çevreyi kirletebilecek olayları yeterince önceden kestirir, engelleyici koruyucu, teknik ve yönetimsel önlemleri alır ve hazırlıklı oluruz.

İş alanımızla ilgili tüm kanun, yasa ve yönetmeliklere uyarız.

sertifikalar
Image