Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği Çözümleri

Bilgi teknolojilerinin insan hayatıyla entegre olmasıyla birlikte bütün ihtiyaçlarımız teknoloji ortamlarından sağlanıyor hale gelmiştir. Sanallaştırma teknolojisinin gelişimi, internet hızlarındaki artış ile birlikte süreçlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli altyapı kolay ulaşılabilir hale gelmiştir. Müşteri ihtiyaçları, lider üreticilerin güncel teknolojilere sahip yazılım ve donanım çözümleri ile sağlanmaktadır.

Kümeleme Çözümleri

Mevcut altyapının sürekliliği ve problem anında minimum servis kesintisi ile yedek sistemlere geçiş yapılabilmesi büyük önem taşımaktadır. Kümele sistemleri uygulama, sanallaştırma platformu ya da işletim sistemi rolü bazında çözüm sunabilmektedirler.

Replikasyon Çözümleri

Bilgi teknolojileri altyapısının sürekliliğinin sağlanması kadar felaket durumunda en kısa sürede sistemleri ikinci lokasyonda ayağa kaldırıp hizmet vermeye devam edebilmek de önemlidir. Replikasyon çözümleri sürekli veri aktarımı yaparak güncel altyapının bir kopyasının merkez dışında tutulabilmesine olanak sağlamaktadırlar.