GENİŞBANT OPTİMİZASYON ÇÖZÜMLERİ

Genişbant optimizasyonu, geniş alan ağı üzerinden geçen verinin veri sıkıştırma teknikleri, önbellekleme, VPN tünel oluşturma, tekilleştirme vb. gibi birçok teknik ve teknoloji kullanılarak kategorize edilmesi ve bant genişliğinin en verimli şekilde kullanılması işlemidir.

Genişbant optimizasyonunun en önemli amacı kritik uygulama ve kaynaklara erişim hızının artırılmasıdır.

İdeal bir genişbant optimizasyon çözümü, trafiğin önem sırasına göre derecelendirilmesine ve kritik uygulamalar için uygun bant genişliği temin edilmesine olanak sağlayacaktır. Bu çözümle birlikte en kritik uygulamalar için belirlenecek politikalar ile gecikme sürelerinin aşağılara çekilmesi, böylelikle veri akışındaki verimliliğin artırılarak toplam gelen-giden trafiğin optimize edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, belirli cihazların belirli zaman dilimlerinde belirli uygulama veya kaynaklara erişimleri de politikalar yardımıyla düzenlenebilir.

Genişbant optimizayon çözümleri yardımıyla IT ekipleri, ağlarının izlenebilirliliğini artırarak sonu kullanıcı performanslarını proaktif şekilde düzenleyebilir ve iş verimliliğini geliştirebilirler.

RIVERBED – SILVERPEAK – SYMANTEC