Destek, bilişim sektöründe; danışmanlık, tasarım, satış, kuruluş, network, dış kaynak, teknik ve bakım hizmetleri veren, müşterilerine toplu çözümler sunan ve katma değer sağlayan bir teknoloji firmasıdır.

Vizyonumuz;
Dijital dönüşüm teknolojileri ve yeni nesil BT hizmetleri ile paydaşlarımız için sürdürülebilir, katma değerli hizmet ve çözümler sunan, lider şirket olmak.

Misyonumuz;
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını analiz ederek, en uygun teknoloji ve hizmetleri kullanımlarına sunmak, kendi işlerine odaklanmalarını sağlayarak, verimliliklerini artırmak ve tüm BT süreçlerini onlar adına yönetmek.

Değerlerimiz
  •  Yenilikçilik
  •  Hız ve Kalite
  •  Etkili İşbirliği
  •  İnsan Odaklılık
  •  Güvenilirlik
  •  Sorumluluk
yenilikçilik2Yenilikçilik

Kendi alanımızdaki güncel gelişmeleri sürekli izlemeye, bu gelişmelerden bir yandan yararlanırken diğer yandan yaratıcı fikirlerimizle ve etkili çözümlerimizle bu gelişime yön veren bir şirket olmaya çalışırız. Yenilikçi anlayışımız doğrultusunda iş süreçlerimizi daima iyileştirmeye, çok yönlü ve yaratıcı bir bakış açısıyla tüm yetkinliklerimizi /yeteneklerimizi geliştirmeye, müşterilerimizin şimdiki ihtiyaçlarını proaktif bir yaklaşımla gidermeye çalışırız. Böylece paydaşlarımızın kendi geleceklerini sağlam bir temelde inşa etmelerine katkı sunarız.

insan odaklılık2   İnsan Odaklılık

Tüm çalışmalarımızın ve hizmetlerimizin en nihayetinde odağında insan olduğunu ve insana temas ettiğini daima hatırlayarak yönetim politikalarımızı ve iş süreçlerimizi çalışanlarımızın, paydaşlarımızın ve toplumun memnuniyetine katkı sağlayacak şekilde oluştururuz. Bu doğrultuda deneyim ve hatalarımızdan öğrendiklerimizi hizmet kalitemizi daha iyiye taşıyabileceğimiz sonuçlara dönüştürürüz.

hız ve kalite  Hız ve Kalite

Değişimin en hızlı yaşandığı alanlardan biri olan BT sektörünün oluşturduğu piyasa koşullarında rekabet avantajı elde edebilmenin kaliteden ödün vermeden işlerimizi zamanında ve doğru şekilde planlamayı, hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı gerektirdiğini göz önüne alırız.

Tüm kaynaklarımızı etkili şekilde kullanmamızın ve tam zamanında harekete geçmemizin bizi başarılı sonuçlara ulaştıracağını bilerek çalışırız.

güvenilirlik   Güvenilirlik

Güvenilir olmanın paydaşlarımızla, birbirimizle ilişkilerimizin ve eylemlerimizin temelini oluşturduğunu biliriz. Taahhütlerimize bağlılık, doğruluk dürüstlük, sadakat, profesyonellik, şeffaflık, yasalara ve etik ilkelere bağlılık kavramlarının bu değerimizi oluşturan temel yapı taşları olduğunu kabul eder, bu bilinçle hareket ederiz.

etkili iş birlirliği  Etkili İş Birliği

Öncelikle her birimiz kendimizi Destek Ailesi’nin ve Destek Takımı’nın bağlı bir üyesi olarak görür, kişisel başarımızın, takımımızın başarısından geçtiğini bilerek hareket ederiz. İşlerimiz ve hedeflerimiz açısından en iyi sonuçlara ulaşabilmemiz için daima birbirimizle bilgi ve deneyimlerimizi tam, zamanında ve doğru şekilde paylaşmaya, birlikte öğrenmeye özen gösteririz.

Müşterilerimize sunduğumuz tüm çözümlerde de etkili işbirliği anlayışımız doğrultusunda yaklaşımlar sergiler, onları tam olarak bilgilendirmek, sorunlarını anlayarak ve anlatarak çözümlemek için çaba harcarız.

sorumluluk2   Sorumluluk

Yaşanabilir bir dünya, sürdürülebilir bir çevre ve mutlu bireylerden oluşan bir toplum için sorumluluk üstlenmemiz gerektiğini kabul eder ve bunu temel bir ödev olarak görürüz. Bu sorumluluğumuzu gerek bireysel, gerekse kurumsal eylem ve çalışmalarımızda birbirimize, paydaşlarımıza, topluma, çevreye ve yasalara karşı saygılı davranarak ve görevlerimizi eksiksiz yerine getirerek gerçekleştirmeye çalışırız.