Temel Kalite Politikamız

 • Bilişim sektöründe, müşterilerimizin beklenti ve gereksinimlerini iyi analiz etmek, bu beklenti ve gereksinimlere en etkin ve yaratıcı çözümleri, uygun maliyetle, zamanında hızlı ve kaliteli servis hizmeti vererek, müşteri memnuniyeti ve güvenini sağlamak.
 • Çalışanları ve müşterileri ile tüm ilişkileri karşılıklı güven, dürüstlük ve açıklık ilkesine bağlı olarak inşa etmek, eleştiri ve değişime açık olmak.
 • Çevre duyarlılığın artırılması için çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın  farkındalıklarının artırılması yönündeki faaliyetlerin yanı sıra çevreyi, insan sağlığını ve güvenliğini tehdit etmeyen uygulamaların kullanılması ve kullandırılmasını sağlamak.
 • Hizmet sürekliliğinde istikrarın sağlanması için bilgi güvenliği, iş sağlığı, iş güvenliği, çevre yönetimi ve iş sürekliliği konularında risklerin periyodik olarak değerlendirilmesi ve müşteri hizmet yönetimine girdi sağlamak.
 • Müşteri şikâyetlerinin çözümü ile ilgili olarak etkin, gerçekçi ve uygulanabilir çözümler sunmak ve müşterinin haklarını korumak. Tüm şikâyetleri kayıt altına alarak, şikâyet çözümü ile ilgili yapılan çalışmaların ardından elde edilen bulguları ve çözümleri müşteri ile paylaşmak.

Belgelerimiz

 • TSE 9001-2008 (Kalite Yönetim Sistemi)
 • TS ISO 10002 (Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi)
 • TS EN ISO 14001-2004 (Çevre Yönetim Sistemi)
 • OHSAS 18001-2007 (İş Sağlığı ve Yönetim Sistemi)
 • ISO-IEC 20000-2011 (Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi)
 • TS ISO-IEC 27001-2006 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi)