• Çalışanlarımızın maruz kalabilecekleri potansiyel tehlikeli durumların tanımlandığı, değerlendirildiği, kontrol edildiği ve bütün çalışanlara duyurulduğu bir çalışma ortamı sağlamak.
  • Ekipman, hammadde ve is aracı seçiminde is sağlığı - iş güvenliğine uygun malzeme seçimi yapmak.
  • Personelimizin sorumlulukları kapsamında gerekli eğitim desteğini sağlamak.
  • Faaliyetlerimizin İSG tehlike ve risklerini periyodik olarak gözden geçirmek.
  • Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkânlarını oluşturmak, sürdürmek ve acil durum risklerini azaltmak.
  • Bünyemizde iş güvenliğine yönelik kanun, yönetmelik ve tüzüklere bağlı olarak Ohsas 18001 standartlarına uygun isçi sağlığı ve is güvenliği yönetim sistemlerini oluşturmak ve sürekli iyileştirmeyle destekleyerek güncel tutmak.