Çevre Politikamız

  • Geri dönüşüm imkânı olan her türlü ürün, yarı işlenmiş ürün ve hammaddenin yeniden kullanımını sağlayacak araştırma ve iyileştirmeleri sürekli yapmak.
  • Atık miktarlarını ve enerji tüketimini, her yıl belirlenen Çevre Koruma ve Geliştirme Amaç ve Hedefleri doğrultusunda azaltarak, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma ve böylece Ekolojik Dengeyi Korumak.
  • Tüm çalışanlarımızı, çevreyi koruma, doğal yapıya saygı konularında bilinçlendirmek ve çevrenin korunması çalışmaları için teşvik etmek, görevlendirmek, katılımlarını sağlamak.
  • Muhtemel acil durumları, çevreyi kirletebilecek olayları yeterince önceden kestirmek, engelleyici koruyucu, teknik ve yönetimsel önlemleri almak, hazırlıklı olmak.
  • İş alanımızla ilgili tüm kanun, yasa ve yönetmeliklere uymak.

 

                                                                        2017 Yılının Çevre Yönetim Sistemi (EMS) Ölçümlerimiz

Yarı Enerji Tüketimleri

2017-1. Altı Ay

2017-2. Altı Ay

 

 Hedef

Gerçekleşen

Değişim

 

 Hedef

Gerçekleşen

Değişim

Elektrik

71.000

 kW

69.406

 kW

2,30%

Elektrik

68.000

 kW

0

 kW

0%

Su

450

m3

400

m3

12,50%

Su

550

m3

0

m3

0%

Gaz

-

 

-

 

-

-

-

 

-

 

-

1. Gurup Sera Gazı Emisyonları

2017-1. Altı Ay

2017-2. Altı Ay

 

 Hedef

Gerçekleşen

Değişim

 

 Hedef

Gerçekleşen

Değişim

Şirket filosundaki aracların yakıt tüketiminden

1,59

ton CO2

1,21

ton CO2

31,36%

Şirket filosundaki araçların yakıt tüketiminden

1,59

ton CO2

0,00

ton CO2

0%

2. Gurup Sera Gazı Emisyonları

2017-1. Altı Ay

2017-2. Altı Ay

 

 Hedef

Gerçekleşen

Değişim

 

 Hedef

Gerçekleşen

Değişim

Elektrik

37.630

kg CO2

36.785

kg CO2

2,30%

Elektrik

36.040

kg CO2

0

kg CO2

0%

Su

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Gaz

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-