E-posta, doküman ve tüm dosya tiplerinin hassasiyet seviyesine göre sınıflandırılmasını sağlayarak, DLP çözümlerinin hassasiyetini ve verimliliğini arttırmaktadır. Bunlara ek olarak RMS (Rights Management Services) ve S/MIME entegrasyonu ile kalıcı e-posta ve dokümanlarda şifreleme imkânı sağlanmaktadır. Veri Sınıflandırma Sistemleri ile yapılandırılmamış verinin tanımlanması ve güvenli hale getirilmesiyle kurumların; bilgiyi sınıflandırması, koruması, güvenli paylaşması ve COBIT, ITIL, ISO 27001, PCI DSS vb. yasal uyumlulukların karşılaması sağlanabilmektedir.

03-Veri Sınıflandırma Sistemleri