Veri Kaçakları Önleme Sistemleri, bilgi kaybının engellenmesi anlamına gelir ve Bilgi Güvenliğinde değerli verilerin başkalarının eline geçmesini engellemek üzere oluşturulmuş bir teknolojidir. DLP çözümleri ile Proje dokümanları, Kaynak Kodlar, Analizler, Personel Bilgileri, Fiyat Listeleri, AR-GE çalışmaları, Askeri bilgiler, Kişisel Verileri vb. sisteme tanıtarak bu bilgilerin çalınmasını veya kurum dışarısına istenmeyen bilgi transferlerini engelleyebilirsiniz.

02-Veri Kaçaklarını Önleme Sistemi (DLP)