Kurumsal Mobilite Yönetimi, mobil aygıtları, kablosuz ağları ve diğer mobil bilgi işlem hizmetlerini bir işletme bağlamında yönetmeye odaklanan insan, süreç ve teknolojilerin kümesi olarak tanımlanmaktadır. Günümüz teknolojisinde akıllı telefon ve tablet gibi bilgi işlem cihazları giderek çoğaldığı ve işyerinde bu cihazların kullanılmasına destek bulmasından dolayı, Kurumsal Mobilite Yönetimi giderek önem kazanmaktadır.

 Kurumsal Mobilite Yönetimi’nin amacı, kullanılabilir mobil BT'nin iş süreçleri ve hedefleri ile entegre edilmesi gerekip gerekmediğini ve nasıl yapılacağı ile işyerinde bu aygıtları kullanırken çalışanların nasıl destekleneceğini belirlemektir.

 Mobil aygıtlar kolayca kaybolabildiğinden/çalınabildiğinden, bu aygıtlardaki veriler savunmasızdır. Kurumsal Mobilite Yönetimi, kurumsal uygulamalara ve/veya mobil cihazlardaki kurumsal verilere yetkisiz erişimi önlemek için tasarlanmış bir dizi sistemdir. "Kendi cihazınızı getir" (BYOD) politikalarına sahip şirketlerdeki mobil cihazlar genellikle hem kişisel hem de profesyonel olarak kullanılmaktadır. Bu gibi durumlarda, kurumsal IT, kötü amaçlı yazılımın cihazda olup olmadığı ve kurumsal verilerin zarar görmesi konusunda daha az denetime sahiptir.

16-Mobil Güvenlik